DANE DO PRZELEWU

Wpłat należy dokonywać na konto:

„MEGA” USŁUGI I HANDEL Sebastian Kałużny

ul. Głogowska 356

59-180 Gaworzyce

Millennium bank
Nr. rachunku 26 1160 2202 0000 0002 6404 7819